Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy phân tích nước tiểu Clinitek Status (Siemen)
Máy phân tích nước tiểu Clinitek Status (Siemen)
Máy phân tích nước tiểu UA-66 Mindray
Máy phân tích nước tiểu UA-66 Mindray
Máy xét nghiệm nước tiểu Combi scan 100
Máy xét nghiệm nước tiểu Combi scan 100
Máy xét nghiệm nước tiểu NUA-500
Máy xét nghiệm nước tiểu NU...
Máy phân tích nước tiểu Uro Dipcheck 240e
Máy phân tích nước tiểu Uro Dipch...
Máy xét nghiệm nước tiểu NUA-50
Máy xét nghiệm nước tiểu NU...
Máy xét nghiệm nước tiểu NUA-1000
Máy xét nghiệm nước tiểu NU...
Máy xét nghiệm nước tiểu NUA-1500
Máy xét nghiệm nước tiểu NU...