HÓA CHẤT

VẬT TƯ TIÊU HOA

THIẾT BỊ Y TẾ

SINH PHẨM
SD

DỤNG CỤ Y KHOA

KHOA HỌC KỸ THUẬT

thông tin liên hệ
Mrs Loan
Phòng Kinh Doanh - 0935766115

Mr Thông
Giám đốc - 0905 502 115

Truyền máu

Kìm tuốt dây máu
Kìm tuốt dây máu
Máy hàn túi máu
Máy hàn túi máu
Bàn ép huyết thanh
Bàn ép huyết thanh
Tủ lưu trữ huyết tương
Tủ lưu trữ huyết tương
Tủ lưu trữ máu
Tủ lưu trữ máu
Túi máu CPDA1
Túi máu CPDA1