Chia sẻ lên:
Máy hàn túi máu

Máy hàn túi máu

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Kìm tuốt dây máu
Kìm tuốt dây máu
Máy hàn túi máu
Máy hàn túi máu
Bàn ép huyết thanh
Bàn ép huyết thanh
Tủ lưu trữ huyết tương
Tủ lưu trữ huyết tương
Tủ lưu trữ máu
Tủ lưu trữ máu
Túi máu CPDA1
Túi máu CPDA1